Tempo Makina Pazarlama A.Ş

BİZİMLE ÇALIŞIN

  Başvuru Formu

  CV* Eklemek için;
  doc, pdf, docx ve maksimum 4mb

  Çalışan Aday Aydınlatma Metnini okuyup kabul ettiğinizi belirtmek için tıklayınız.
  KVKK Metni okuyup kabul ettiğinizi belirtmek için tıklayınız.

  Call Now Button

  ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.  maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TEMPO MAKİNA PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

  İş başvurusu sırasında Şirket’e ilettiğiniz;

  ❖     Kimlik bilgileriniz,

  ❖     Doğum tarihiz,

  ❖     İletişim adresiz,

  ❖     Cep telefonu numaranız,

  ❖     E-posta adresiniz,

  ❖     Eğitim durumu ve diploma bilgileriniz,

  ❖     Mesleki deneyiminiz,

  ❖     Bildiğiniz yabancı diller,

  ❖     (Verdiyseniz) Referans bilgileriniz,

  ❖     Özgeçmişiniz içinde bize tercihleriniz doğrultusunda ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz.

  ❖     Üzerinize zimmetli şirket tarafından sağlanan araçlarda mesai saatleri içerisinde aktif olacak şekilde takip cihazı takılması,

  Şirket tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, açılan bir iş ilanına yaptığınız başvuru çerçevesinde veya Şirket’e doğrudan gönderdiğiniz özgeçmişlerinizin elektronik olarak saklanması ve işe alım süreçlerinde değerlendirilmesi suretiyle, “çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi” ve “çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “bir  sözleşmenin  kurulması  için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecek olup söz konusu verileriniz herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır.

  Kanunun   ilgili   kişinin   haklarını   düzenleyen   11.   maddesi   kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirket’e iletebilirsiniz.

  POTANSİYEL MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

   

  İşbu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Tempo Makine Pazarlama A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmış olup, Kanunun 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanmıştır. Sizden işbu Aydınlatma Metnini sonuna kadar okumanızı rica ederiz.

  1. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

  Unvan    : Tempo Makine Pazarlama A.Ş.

  Adres     : Bostancı Yolu Beyit Sk. No: 64 Y. Dudullu 34775
  Ümraniye / İSTANBUL

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

  Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda listelendiği şekildedir ve Aydınlatma Metninin devamında belirtilen kişisel veriler ifadesi işbu listeli kişisel veriler ile sınırlıdır:

  KimlikAd-Soyad, Kimlik/Pasaport bilgileri,
  İletişimE-posta adresi, iletişim adresi, telefon no

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz, fuar organizasyonu kapsamında, sosyal medya üzerinden, internet yoluyla doğrudan sizden, yetkili temsilcinizden veya yazılı referans olarak üçüncü kişiden temin edilmek suretiyle; ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini yönetilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir. Kişisel verileriniz, işlendikleri amaç için gerekli olan makul ve azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilir.

  Kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının f bendi gereğince Şirketin meşru menfaatlerini gerçekleştirmek adına zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanır ve işlenir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

  Kişisel verileriniz yurt içi veya yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.

  1. KANUNİ HAKLARINIZ

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirkete iletebilirsiniz.

  1. DİĞER HUSUSLAR

  Kişisel verilerinizin işlendiği her durumda veya kişisel verilerinizin işleme amacı değiştiğinde veri işleme faaliyetinden önce, talebinize bağlı olmadan ve yerine getirildiğinin ispatı Şirket’e ait olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle Şirket tarafından yerine getirilir.