Tempo Makina Pazarlama A.Ş

Çalışan aday Aydınlatma Metnini

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.  maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TEMPO MAKİNA PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İş başvurusu sırasında Şirket’e ilettiğiniz;

❖     Kimlik bilgileriniz,

❖     Doğum tarihiz,

❖     İletişim adresiz,

❖     Cep telefonu numaranız,

❖     E-posta adresiniz,

❖     Eğitim durumu ve diploma bilgileriniz,

❖     Mesleki deneyiminiz,

❖     Bildiğiniz yabancı diller,

❖     (Verdiyseniz) Referans bilgileriniz,

❖     Özgeçmişiniz içinde bize tercihleriniz doğrultusunda ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz.

❖     Üzerinize zimmetli şirket tarafından sağlanan araçlarda mesai saatleri içerisinde aktif olacak şekilde takip cihazı takılması,

Şirket tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, açılan bir iş ilanına yaptığınız başvuru çerçevesinde veya Şirket’e doğrudan gönderdiğiniz özgeçmişlerinizin elektronik olarak saklanması ve işe alım süreçlerinde değerlendirilmesi suretiyle, “çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi” ve “çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “bir  sözleşmenin  kurulması  için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecek olup söz konusu verileriniz herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır.

Kanunun   ilgili   kişinin   haklarını   düzenleyen   11.   maddesi   kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirket’e iletebilirsiniz.

Call Now Button