POTANSİYEL MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Tempo Makine Pazarlama A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmış olup, Kanunun 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanmıştır. Sizden işbu Aydınlatma Metnini sonuna kadar okumanızı rica ederiz.

  1. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Unvan    : Tempo Makine Pazarlama A.Ş.

Adres     : Bostancı Yolu Beyit Sk. No: 64 Y. Dudullu 34775 Ümraniye / İSTANBUL

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda listelendiği şekildedir ve Aydınlatma Metninin devamında belirtilen kişisel veriler ifadesi işbu listeli kişisel veriler ile sınırlıdır:

 

Kimlik Ad-Soyad, Kimlik/Pasaport bilgileri,
İletişim E-posta adresi, iletişim adresi, telefon no

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, fuar organizasyonu kapsamında, sosyal medya üzerinden, internet yoluyla doğrudan sizden, yetkili temsilcinizden veya yazılı referans olarak üçüncü kişiden temin edilmek suretiyle; ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini yönetilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir. Kişisel verileriniz, işlendikleri amaç için gerekli olan makul ve azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilir.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının f bendi gereğince Şirketin meşru menfaatlerini gerçekleştirmek adına zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanır ve işlenir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurt içi veya yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.

 

  1. KANUNİ HAKLARINIZ

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirkete iletebilirsiniz.

 

  1. DİĞER HUSUSLAR

 

Kişisel verilerinizin işlendiği her durumda veya kişisel verilerinizin işleme amacı değiştiğinde veri işleme faaliyetinden önce, talebinize bağlı olmadan ve yerine getirildiğinin ispatı Şirket’e ait olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle Şirket tarafından yerine getirilir.